CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ BẢO VỆ HOÀNG GIA

Hoàng Gia Bảo Vệ Sự Kiện Honda Motor-show Tại Đà Lạt

Honda motor-show tại Đà Lạt
46 / 100

Những thương hiệu lớn, luôn có những cách tổ chức sự kiện ra mắt sản phẩm mới rất ấn tượng. Dịch Vụ Bảo Vệ Hoàng Gia rất vinh hạnh được góp phần đồng hành cùng sự kiện ra mắt sản phẩm mới lần này của Honda tại TP Đà lạt.

0 Comments

Leave a Reply

Avatar placeholder

Your email address will not be published. Required fields are marked *