Category Archives: Nghiệp vụ

Dịch Vụ Bảo Vệ tại Nhà Máy, Xí Nghiệp

Nghiệp Vụ Bảo Vệ Nhà Máy Xí Nghiệp

Để bảo vệ an toàn, đảm bảo an ninh cho nhà máy, xí nghiệp, một công ty bảo vệ chuyên nghiệp cần trang bị đầy đủ kiến thức, phổ biến nhiệm vụ và đào tạo chuẩn chỉ về nghiệp vụ cho nhân viên bảo vệ. Công ty TNHH Dịch Vụ Bảo Vệ Hoàng Gia cung […]