CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ BẢO VỆ HOÀNG GIA

Hợp Đồng Lao Động

Quy Định Về Hợp Đồng Lao Động tại Công Ty TNHH Dịch Vụ Bảo Vệ Hoàng Gia
15 / 100

Hợp Đồng Lao Động(HĐLĐ) là văn bản thỏa thuận giữa người lao động và công ty về việc làm có trả công, trong đó quy định điều kiện lao động, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong quan hệ lao động. HĐLĐ được ký kết theo nguyên tắc tự nguyện, bình đẳng, phù hợp với các quy định của pháp luật lao động và quy định của công ty. Trong thời gian thực hiện hợp đồng lao động các bên ký kết có thể thỏa thuận sửa đổi nội dung của HĐLĐ. Trong trường hợp có sự thay đổi của một trong những nội dung chủ yếu về điều kiện lao động thì người lao động có quyền ký HĐLĐ mới.

Khi bắt đầu một công việc, người lao động và công ty cần quan tâm và thống nhất HĐLĐ. Bộ luật lao động năm 2019 điều chỉnh một số quy định sẽ bắt đầu có hiệu lực vào năm 2021;

Các Loại HĐLĐ tại Công Ty TNHH Dịch Vụ Bảo Vệ Hoàng Gia

Sau khi qua được thời gian đào tạo và thử việc, nhân viên bảo vệ sẽ được ký kết HĐLĐ chính thức với công ty. Căn cứ theo luật lao động và quy định và quy chế của Công Ty TNHH Dịch Vụ Bảo Vệ Hoàng Gia, HĐLĐ có 03 loại: hợp đồng lao động theo mùa vụ, hợp đồng lao động xác định thời hạn và hợp đồng lao động không xác định thời hạn, cụ thể như sau:

  1. Hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng;
    Đây là loại HĐLĐ thời vụ, có thời điểm chấm dứt HĐLĐ trong vòng 12 tháng được công ty ký kết đối với người lao động.
    Ưu điểm: phù hợp đối với những lao động muốn tìm 1 công việc tạm thời hoặc làm thêm trong khoảng thời gian ngắn.
    Nhược điểm: không được làm việc lâu dài tại một mục tiêu cụ thể, HĐLĐ bị hạn chế một số quyền lợi như: BHXH, BHYT, các chính sách phúc lợi của công ty,…
  2. Hợp đồng lao động xác định thời hạn: HĐLĐ xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng trong khoảng thời gian từ đủ 12 tháng đến 36 tháng.
  3. Hợp đồng lao động không xác định thời hạn: Hợp đồng lao động không xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên không xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng.

Điều Kiện Đơn Phương Chấm Dứt HĐLĐ

Đối với công ty: Công ty hoàn toàn có quyền đơn phương chấm dứt HĐLĐ trước thời hạn đối với người lao động, nếu như người lao động không tuân thủ theo những nội quy, quy định của công ty cụ thể tại vị trí làm việc. Và người lao động không thực hiện nghĩa vụ của mình như được nêu trong HĐLĐ đã ký kết.

Đối với người lao động: người lao động có quyền đơn phương chấm dứt HĐLĐ đối với công ty, nếu như công ty không thực hiện các nghĩa vụ của công ty như được nêu trong HĐLĐ đã ký kết.

– HĐLĐ mùa vụ: Phải có lý do theo khoản 1 Điều 37 và báo trước ít nhất 03 ngày làm việc.

– HĐLĐ xác định thời hạn: Phải có lý do theo khoản 1 Điều 37 và báo trước ít nhất 30 ngày.

– HĐLĐ không xác định thời hạn: Không cần lý do, báo trước 45 ngày.

 

Thông Tin Liên Quan:

Quy Định Về Tuyển Dụng Nhân Viên Bảo Vệ Tại CTy TNHH Dịch Vụ Bảo Vệ Hoàng Gia

Quy Định Về Hồ Sơ Ứng Tuyển, Xin Việc vào Vị Trí NV Bảo Vệ Chuyên Nghiệp tại Hoàng Gia

 

Mọi thắc mắc và cần được hướng dẫn cụ thể chi tiết, các ứng viên có thể liên hệ Bộ Phận Nhân Sự của Công Ty TNHH Dịch Vụ Bảo Vệ Hoàng Gia theo thông tin bên dưới đây:

Bộ Phận Nhân Sự

Email: hr@baovehoanggia.vn
Tel: 026 3355 2239

Chi Nhánh Bình Dương:

Email: binhduong@baovehoanggia.v

Chi Nhánh Hà Nội:

Email: hanoi@baovehoanggia.vn
Tel: 024 2222 2239

0 Comments

Leave a Reply

Avatar placeholder

Your email address will not be published. Required fields are marked *